dissabte, 9 de maig de 2009

Tercer Congrés Catalanista - Ponència de Francesc Llobet

O com sortir, nosaltres, de la crisi

S'acaba de publicar la Ponència "Empresaris i organitzacions empresarials", a càrrec de Francesc Llobet, dins l'Àmbit de Política del Tercer Congrés Catalanista (3CC).

Després de constatar que les nostres administracions han realitzat "molts estudis sobre el què s'havia de fer, però poques accions" (i jo hi goso afegir que aquesta pràctica, malauradament, es pot generalitzar a massa àmbits), afirma que "bona part dels problemes que tenim vénen de la nostra pertinença a Espanya".

Continua afirmant que qualsevol país, per a poder definir les seves estratègies competitives, per tenir el control sobre els seus recursos, per decidir sobre les seves infraestructures o per poder establir aliances internacionals, necessita un model d'Estat que li ho permeti o bé esdevenir ell mateix un Estat.

Finalment constata que la primera via s'ha demostrat impossible i que "la societat catalana en el seu conjunt ha de fer una aposta decidida i definir una estratègia que ens porti a tenir un Estat propi a la Unió Europea al més aviat possible".

No puc estar-hi més d'acord. Fem-ho saber.

Gràcies senyor Llobet.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes