divendres, 14 d’agost de 2009

L'exemple de Ripoll

Dos municipals van multar dos joves a Ripoll per orinar a la via pública, segons informa l'AVUI de dijous 13 d'agost. La multa podria arribar als 750 €.

El preu de pixar a la via pública varia segons el municipi. A Barcelona es cotitza a 300€, és lògic, hi ha més inflació, es pixa més. No cal tenir molt de nas per notar-ho. Aviat no seràs ningú si no pixes pel carrer. Aprofito per convidar l'alcalde a fer-ho. Els pixadors no es mereixerien aquest moc. En canvi a Vidreres diuen que van estar a punt de fer pagar 3000 € per poder buidar la bufeta al carrer. Es veu que alguns ho trobaven car, ningú no voldria pixar, diuen. Seria injust.

Ordenances i més ordenances. I cada cop més incivisme.

Talment com si els incívics no llegissin les ordenances. Com era allò que "el desconeixement de la llei no eximeix....". Tan se val. Això era abans.

Em sacseja un dubte: sabran les autoritats municipals que les ordenances no es compleixen soles?

I més greu: s'adonaran que quan no es cuiden que es compleixin les ordenances estan menystenint els drets dels ciutadans que actuen correctament i que són destorbats pels incívics, vandals i irrespectuosos?

Fa tot l'efecte que NO.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes