dimarts, 15 de setembre de 2009

Herrera: incoherència, inconsistència


CiU porta a votació al Congrés de diputats de Madrid una proposta per tal que els familiars directes no paguin l'impost de successions.

El diputat Joan Herrera, d'ICV, hi vota en contra perquè diu que no podem decidir a Madrid el que pertoca decidir a Catalunya.
No fa pas gaire el mateix diputat va votar a favor de la llei de Dependència, tot i que invadia competències de Catalunya, ja que, va dir, era bo per Catalunya.

Curiosament els dos cops va votar el mateix que el PSOE.

Pensava que a un diputat se li exigiria més coherència. És evident que aquest no en té.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes