dimarts, 21 de setembre de 2010

El que no hem de ser

Montilla ha recordat la seva trajectòria vital i política en la inauguració de temporada del Romea. (Foto: ACN)Ai, ai! Haurem de fer un més de silenci i reflexió monàstica per veure de purificar-nos de tots els pecats possibles, determinats polítics volen salvar la nostra ànima:
Ja haviem estat encoratjats a no ser
"inmadurs", "temeraris", "improvisadors", "imprudents"...
I ara hem estats avisats des del pulpit del Romea de sortir d'altres pecats:"hipercriticisme", "poca autoestima", "massa mesquinesa", "particularismes", "poc respecte" i "punyeta gratuïta". Que la parca ens agafi confessats!

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes