dijous, 27 de desembre de 2012

Pacte per la Llibertat: segon Match Ball per la Independència!


 Encara no fa 2 anys, el passat 16 de febrer del 2011, vaig publicar un article titulat "Independència: primer Match Ball!". Estava a punt de debatre's al Parlament la Proposició de Llei de Declaració d'Independència que Solidaritat Catalana per la Independència hi presentà i que, contra pronòstic, fou admesa a tràmit per la Mesa del Parlament amb els vots favorables dels diputats de CiU Núria de Gispert, Lluís Corominas, Josep Rull i Dolors Batalla. Tanmateix els diputats de CiU ja s'afanyaren a posar aigua al vi dient que la Llei no prosperaria perquè quan es debatés al Parlament hi votarien en contra. I així ho van fer, cometent un incomprensible i trist error de càlcul i allunyant-se de la representativitat del seu poble, cosa que el poble s'encarregà de recordar-los pocs mesos després, en la major manifestació de la història, dos milions de catalans cridant Independència. Aleshores, els mateixos diputats, acceptaren que calia fer marxa enrera en el tema del pacte fiscal i en la via autonòmica i el President va convocar noves eleccions amb el compromís de consultar el poble sobre el futur polític del país.

D'entrada és evident que a qui li costa entendre el camí és als polítics, no pas al poble. Finalment, però, sembla que ara el Parlament ha entès que cal una transició nacional i CiU i ERC han fet un Acord per a la TransicióNacional. És a dir, es prepara el segon Match Ball per la independència i, a diferència del primer que arribà de sobte, aquest s'anuncia amb ben bé un parell d'anys d'antelació.

Crec que l'acord marca un full de ruta cap a la independència (tot i que n'hi podria haver d'altres) i considero que cal destacar-ne el següents punts positius de l'Annex 1 (Procés de Convocatòria de la Consulta sobre el Futur Polític de Catalunya), especialment perquè hi posen dates:


  • "Per aquests motius, CiU i ERC expressen el compromís que el poble català es pugui pronunciar, mitjançant una consulta, sobre la possibilitat que Catalunya pugui esdevenir un Estat en el marc europeu, per disposar, d’aquesta manera, de les eines necessàries per superar la crisi econòmica, afavorir el creixement i garantir la cohesió i el benestar de la societat catalana"
  • "Aprovar la Llei de consultes, a partir dels treballs iniciats en l’anterior legislatura, tot incorporant-hi les modificacions i esmenes que es consensuïn. En aquest sentit, s’estableix el compromís d’impulsar l’inici de la tramitació parlamentària com a màxim a finals del mes de gener de 2013"
  • "Obrir un procés de negociació i diàleg amb l’Estat espanyol per a l’exercici del dret de decidir que inclogui l’opció de convocar un referèndum, previst en la Llei 4/2010 del Parlament de Catalunya, de consultes populars per via de referèndum. En aquest sentit, s’estableix el compromís de formalitzar la petició dins del primer semestre del 2013"
  • "CiU i ERC es comprometen a treballar tots els procediments formals, jurídics i institucionals possibles fins al 31 de desembre de 2013 per estar en condicions, a partir d’aleshores, de convocar la consulta d’acord amb el marc legal que l’empari, dins el termini del següent any, amb l'excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga"
Caldrà estar amatent a aquests punts i a aquestes dates.

D'altra banda hi ha alguns punts inconcrets, dubtosos o sorprenents com per exemple:
  • al Preàmbul de l'acord ens deixa amb algun dubte quan diu: "Una vegada s’ha mostrat amb claredat que el poble de Catalunya vol decidir lliurement el seu futur col·lectiu, tant al carrer com a les urnes, encarem una de les legislatures més transcendents de la nostra història com a país". Crec que si el poble ha mostrat clarament quelcom al carrer ha estat que vol i crida Independència, no només decidir
  • a l'Annex 1 parla de "Crear el Consell Català per a la Transició Nacional, com a òrgan d’impuls, de coordinació, de participació i d'assessorament del Govern de la Generalitat amb relació amb les actuacions del procés de consulta i transició nacional, i amb l’objectiu de garantir-ne l’impuls i la materialització". Una eina que, segons com s'organitzés, podria ser molt important en el procés, queda sense data i sense més concreció. Caldrà posar atenció en el seu seguiment
  • a l'Annex 1 quan esmenta el compromís de fer la consulta hi esmenta dues excepcions/excuses: "fins al 31 de desembre de 2013 per estar en condicions, a partir d’aleshores, de convocar la consulta d’acord amb el marc legal que l’empari" i "amb l'excepció que el context socioeconòmic i polític requerissin una pròrroga". Totes dues frases prou ambigües per encabir-hi moltes eventualitats possibles. També caldrà fer un seguiment de prop per evitar que aquests excuses es puguin fer servir
  • i a l'Annex 2 (Prioritats del Govern per a la Transició Nacional. X Legislatura) s'hi fa una llista de prioritats del que es podrien anomenar estructures d'estat. Tot queda en poc més que una declaració d'intencions ja que no s'hi esmenten dates concretes per a fer res i els verbs emprats en totes les sentències són: "prioritzar, crear instruments, elaborar un pla, estimular, fomentar, reforçar" i, el gran protagonista, "Impulsar". Tot plegat, molt inconcret, de difícil o impossible seguiment i més que dubtosament viable sense assolir abans la independència

 

En conjunt, un text, bo... si es duu a terme. Cal, però, que es compleixi el text i l'esperit del text. L'esperit del text no és altre que el que va motivar les eleccions: l'esperit de la manifestació de l'11 de setembre del 2012. És l'esperit del poble de Catalunya que cridava "Independència".

Per això també trobo sorprenent i preocupant que el President Mas en el discurs d'investidura digués que:" Encetem una legislatura [...] que en el meu ànim té vocació de permanència i estabilitat i que, per tant, hauria de finalitzar d'aquí a quatre anys, el 2016". Em pregunto que es pensa tot un president de la Generalitat que vol dir convocar el poble a consulta sobre la independència i que el resultat sigui positiu (segons admet en el preàmbul de l'acord). Què es pensa el president que pot o ha de passar l'endemà? Continuar amb la legislatura dos anys més?

 Això posa de manifest que ens cal visualitzar la independència.... i això serà l'objecte de propers articles.

Ara cal preparar-se per al segon Match Ball per la Independència, anunciat per al 2014. Cal donar suport al President, al Govern i al Parlament en aquest procés. Cal que la resta de partits polítics, associacions i ciutadans continuem empenyent. I, sobretot, cal estar preparats perquè la història s'accelera al voltant de Catalunya i el més probable és que el segon Match Ball s'avanci.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes