dimecres, 26 de març de 2014

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL...

Interessant l'origen remot, indo-europeu de "tribunal": "tres", que deriva en el llatí, a "trivial" amb l'accent a la a: el que és vulgar i comú com a terceres vies, (res de les excelses terceres vies que algú ara prerten inventar-se). També particularment en deriva "tribu", pels romans divisions de grups humans, com les del poble hebreu, que n'eren dotze tribus, o "tribú", cap d'una tribu de Roma, o "tribut", "tribunal", "tribuna", que tenien l'origen en l'impost que s'imposava a cada tribu...

Mirin senyors, allò del reialme hispànic s'ha acabat pel que fa a nosaltres, no som ja, ni ens sentim una tribu d'aquest reialme, però conservem uns versos del canonge Jaume Collell (1846-1938) de Vic:
No captem el dret de viure,
dret que no es compre ni es ven,
poble que es mereix ser lliure
Si no li donen s'ho pren

Estem "constituïts" i disposats a governar-nos nosaltres mateixos, i així ho farem.

I gràcies per la seva actuació; Srs del Tribunal, ens esperona més encara a cercar la independència!

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes