dissabte, 27 de juny de 2015

Recurs contra el CATN i resposta del Govern català

El Govern espanyol ha dut el Tribunal Constitucional (oh!, sorpresa) la creació del Comissionat per a la Transició Nacional.

ElPuntAVUI.cat


El Govern català respon que no retrocedirà i que troba l'argumentació jurídica "gairebé ridícula". Afegeix Neus Munté, vicepresidenta del Govern català, que es tracta d'un "recurs totalment partidista".

Des del total suport al Govern català vull fer dues puntualitzacions a la vicepresidenta. Crec que són importants per fer una bona diagnosi de la situació, informar-ne bé als catalans i, conseqüentment, poder trobar la bona solució:

1- criticar-ne el contingut de l'argumentació jurídica és una pèrdua perillosa de temps, a mes de desviar l'atenció del focus realment important. No es tracta d'una lluita jurídica entre dues parts benvolguda Neus Munté: es tracta d'una lluita política entre un estat existent i un que vol tornar a existir!

2- igualment, el recurs presentat pel Govern espanyol no és "totalment partidista". Altre cop no es tracta d'una lluita en diferents partits o opcions polítiques. Es tracta d'una lluita per l'hegemonia política entre dos estats. Es tracta d'un conflicte de sobiranies: l'espanyola contra la catalana.

Resultat d'imatges de neus munté el punt
ElPuntAVUI.cat


Ho hem d'explicar bé, i entendre-ho bé, i fer-ho entendre bé. Altrament, quan expliquem les estratègies que volem seguir des del poder política català,  la gent pot no entendre-ho bé, pot pensar que es tracta de lluites partidistes, de lluites jurídiques.

I el resultat pot continuar sent el mateix dels darrers 300 anys. Sotmesos políticament a un estat forani, al qual volem combatre amb armes jurídiques i partidistes.

Endavant, el #27S2015, decidim independència!

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes