dilluns, 14 de setembre de 2015

També prenem apunts dia a dia...

- Hi ha una llista que reuneix i representa la voluntat del poble, en tots els ordres, i la seva llibertat, les altres son llistes parcials, de partits o "coalicions".

- La dignitat de Catalunya, el no veure's sotmesa o subordinada, no ha de dependre de qui guanyi eleccions a Espanya.

-
 La Independència és prioritària. Els francesos, els danesos, els italians, ... tots estats, no condicionen el ser-ho d'independents a que en el seu país hi hagi o no justícia social.

 - La llibertat,
 la assertivitat dels catalans no té perquè demanar o necessitar suport dels que no donen llibertat plena o la retallen o condicionen o "prometen"...


-
 "Espanya federada o confederada"?  Sabem quina força tindria la nostra veu (A banda que ja em direu en quina Espanya, amb qui i com). Romandriem condicionats i subordinats a majories alienes i alienants.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes