dimecres, 30 de desembre de 2015

CONTRA LA INDEPENDÈNCIA!

Per què contraposem la nostra ideologia personal a la independència?
Per què contraposem les nostres creences a la independència?
Per què alguns contraposem les nostres polítiques socials a la independència?
Per què alguns contraposem les nostres polítiques d'ordre a la independència?
Per què alguns contraposen les polítiques de dretes a la independència?
Per què d'altres contraposen les polítiques d'esquerres a la independència?

Per quina raó els patriotes catalans hauríem de contraposar les nostres ideologies a la independència?
Quin és el límit per descartar alguna ideologia alhora de deixar-nos acompanyar per assolir la independència?
Com digué en Narcís Oliveres el 2014:"Les ideologies tradicionals que concorren a l'arena política, el socialisme, el liberalisme, el conservadorisme, etc., pretenen donar resposta a la pregunta de com s'ha de governar. L’independentisme, en canvi, respon a la pregunta de què s'ha de governar i pels catalans la resposta és molt senzilla: Catalunya !!!"

Contraposar la nostra ideologia a la independència té el risc evident d'afeblir les forces per la independència, fins al punt de posar en seriós risc el seu assoliment.
Si ara parlem d'independència, parlem només d'això i assolim-la. Just després ja parlarem de les nostres ideologies. I serà aleshores que tindrà sentit, no abans, ja que sense independència no tenim capacitat per a implementar cap ideologia ni cap política.

És tan evident que fins i tot un nen de primer de primària ho entén.
Els nostres polítics ho han d'entendre i actuar per aquest ordre.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes