dimecres, 17 de febrer de 2016

Afers Exteriors


Aquests Srs. del TC encara no s'hi han assabentat. Els catalans anem per Europa i pel món pel bé del país i per establir relacions, des d'abans de l' "Estació de França" i molt més enllà, que ja és dir. Ni que ens retiressin el passaport deixaríem els nostres contactes europeus i més. I si cal desobeint i trapelles que així ho fèiem en la i les dictadures.

L'Acció Exterior també comprèn donar a conèixer Catalunya com a poble diferenciat, en llengua, costums, creativitat, i formes de viure l'experiència vital. Cosa que no esperem que ho faci el govern espanyol, per manca de voluntat, de reconeixement, de saber-ho fer.

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes