dijous, 12 de maig de 2016

El 26-J que hi pinta?

Sense importància... unes notes: Per somriure? O per no perdre adrenalina inútil.

-Proposta de Constitució per la República Catalana: Pròleg, Preàmbul, 9 títols amb les corresponents seccions i capítols, Disposicions addicionals transitòries, derogatòries i finals.
Doncs desprésde tanta saviesa i lletra dos apunts:

a) Interessant l'article 146: Constitució reformable. Tant de bò no sigui mur infranquejable com la que ara tenim.
b) L'esperit de convivència i comunitat, que no només drets i deures de la ciutadania... ? On quedarà sancionat el vell mal costum excessiu dels catalans, assenyalat en aqueslla edició de "La Catalunya
Pintoresca" (1919): Ca'n seixanta, Olla de grills, cadascú per on l'enfila, El mercat de Calaf...

- Avuí a ElPUNTAVUI a primera plana: UDC, més aprop de no presentar-se. A l'interior: El comité de govern prendrà avui la decisió definitiva. Vaja, que haurem d'esperar un dia.
Voleu dir que ens tindran expectants!?

- "El govern aclareix si apujarà o no els impostos". De debò?

- Vàrem passar la Dictadura aprenent a llegir entre línies. En període electoral estem aprenent a llegir titulars.

- Els partits, arrodonint es tornaran a gastar 160 ME en campanya electoral, dos entre moltes conclusions: de fet ens obligan a gastar-los els electors, son els que paguen, comptat i debatut, la festa. I "dos": El Senyor Felip no té cap autoritat.

- La senyora Colau i el seu estol cada dia més lluny de fer Barcelona no present ni lider del Procés cap a la independència. Capital de Catalunya?

Títol

Visualitzacions de pàgina l'últim mes